ÜYE GİRİŞİ
epostaşifre
üye olmak için tıklayın

ANLAŞMALI KURUMLAR

Azerbaycan’da turizm hakkında


Aktif dinlenmenin yaygın ve en geniş alanlarından biri de turizmdir. Her yıl binlerce insan seyahat severler sırasına katılıyor ve bunula da gittikçe turizm daha geniş yer almaya basliyor. Turizm sadece ilgi ve moda değil. Tatil insanların son 20-25 yılda  alışıkanlık haline getirdikleri bir ihtiyaçtır .
Azerbaycan  da eski ve ortaçağ  ticaret kervanları dönemleri Azerbaycan devletine ilk seyahatler ticaret, dini, siyasi ve tanima  amaçları ile bağlantılı olmuştur. Eski Azerbaycan topraklarından geçen ticaret kervanlarını ilk seyahatler olarak düşünülebiliriz. Azerbaycan  ta eski dönemlerden  Büyük İpek Yolu'nun (BİY) üzerinde önemli durak olarak bilinen bir ülke olmuştur.
Tarihi yazarların verilerine göre BİY - nun en etkin hareketli yollarından biri Kafkasya Albaniyasının üzerinden (Çağdaş Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında bulunan eski devlet) geçirdi. Strabon yazdığına göre, Hint mallarının büyük çoğunluğu Orta Asya üzerinden geçerek nehirlerle Gürgan (Hazar) denizine, sonra deniz yoluyla Arnavutluk'a ve Kir (Kür) nehri ile İberiyaya (Doğu Gürcistan), oradan ise Pont Evksinskiye (Karadeniz'e) yapıldı. Büyük İpek Yolu üzerinde bulunan şehirlerin önemli rolü olmuştur.
İpek yolu  üzerinde Tebriz, Marağa, Erdebil, Gence, Nahcivan, Ordubad, Nuxa (Şeki) şehirleri Azerbaycan'ın kuzeyinde önemli uluslararası ticaret merkezlerine dönüşmüştür.

XIV yüzyıldan XIX yüzyılın sonlarına kadar olan dönəm
Rusya'dan İran'a ve Hindistan'a giden deniz ve kara yollarının ayrımında bulunan Bakü'nün XIV yüzyılın ortalarında Batı ile Doğu arasında ticaret ilişkilerinin büyük rolü olmuştur. Ak denizden Volga nehri üzerinden Hazar Denizi'ne ve sonra İran ve Hindistan'a giden Volga - Hazar deniz yolu, Bakü'de yeni karvansarayların inşaasina sebep oldu, bu kervansaraylarin ölüçüleri önceki dönemlerde inşa edilenlere oranla daha büyüktür. Çeşitli zamanlarda Azerbaycan'a seyahat eden tarihçiler ve seyyahlar karvansaraylar hakkinda kendi seyahatnamelerinde bahs etmislerdi. Şu anda bunlardan Multanı (XII - XIV), Buhara (XIV - XVI), Farsça, Lezgi vb  günümüze kadar gelip çıkmıştır.
Çeşitli dönemlerde Azerbaycan'da gelen seyyahların, tüccarların, diplomatların (Marko Polo, Ryui Gonzales Klaxvio, Afanasi Nikitin, İosafat Barbaro, Ambrocco Kontarini, Antoni Cenkinson, Vincensi Alesandri, Sadko, Övliye Çelebi, Fedor Kotova) seyahetnamelerinde olan kayıtlar halkımızın henüz o zaman dünya tarihi gelişme sürecinde layikince yer aldiğını gösteriyor.

XIX yüzyılın sonu XX yüzyıl ortalarına kadar olan turizm dönemi
XIX yüzyılın sonlarında XX yüzyılın başlarında Bakü'nün karvansaraylarında misafirler için komforlu ortam yaratmak amacıyla karvansaray binalarında onarım çalışmaları yapılarak, otel gibi kullanılıyordu. Rusya İmparatorluğu dahil olduktan sonra Azerbaycan'da turizm - gezileri işinin gelişmesi Rusya ile ilgili olmuştur. Azerbaycan'da  turizmin tarihi 1908 - yılına ait edilebilir. 1908 - yılında Kırım - Kafkasya dağ kulübünün şubeleri Bakü'de açılmıştı. Bakü şubesi hem uzak, hem yakın gezi seferlerinin düzenlenmesi ile uğraşılırdı. XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın başlarında turizmin gelişmesine araştirmaci ve seyahatsever toplumlar (coğrafya toplumu, doğayı sevenler cemiyeti, halk üniversiteleri ceiyyeti vb) dikkat etmeye başladılar.
1929 - yılından başlayarak "Proleterya Turizm Derneği" geçmiş SSCB'de önemli turizm hareketinin merkezine dönüşmeye başlamıştı. Onun çeşitli şehirlerde, özellikle Bakü'de şubeleri oluşmaya başlamıştır. "Proleterya Turizm Cemiyeti" nin temel görevleri - işçilere turizminin gelişmesi, turizme geniş, örgütlü sosyal herekat biçimi vermek, etnolojik öğelerinin turizme tatbik olunması vb idi. Toplumunun temel amacı ise turizmi toplu harekete çevrimek, işçilerin çeşitli kesimlerini (özellikle dar gelirli ihtiyaç) kapsamak, turizmden onlarlın siyasi ve kültürel seviyyesininin artmasına aracı olarak  artmasina sebep olmuştur.
1922 - yılında Bakü'de ilk gezi dernekleri kuruldu. Gezilere göre Bakü'nün fabrika, fabrika ve petrol mâdenlerinde çalışan işçilerin diğer üretim alanları ile tanıştırma amacı taşıyordu. Yaz aylarında Hazar kıyısına - Merdekan, Şüvalan, Buzovna, Türkan, Zığ, Artyom adası ve Şıx Şeridi'ne dinlenme amaçlı geziler  ayarlanırdı. 1927 yılında 450  gezisi yapılmıştır. Bu yıllarda ülkemizde turizm seferleri faaliyeti ile uğraşan en etkin sendika olmuştur.
Azerbaycan'da 1929 yılından PTEC-in ("Proleterya Turizm ve Seferleri Cemiyeti" nin) şubesi olarak faaliyet gösteren Azerbaycan PTEC 1935 - yılından Azerbaycan SSC Merkezi İcrayye Komitesi bünyesinde faaliyete başladı. Bununla ilgili Azerbaycan SSR Halk Komiserleri Konseyi 11 Mayıs 1935 - tarihli 476 sayılı kararı turizm eksurisya işini daha da iyileştirmek amacıyla bir takım önlemler aldı. Kirovabad (Gence) kentinde Azerbaycan PTEC Kirovabad rayon sovetinin tabanı oluşturuldu. Hacıkendde motel şeklinde 3 ev kiralandı. Göygölün kıyısında 20 kişilik çadır kampı yapıldı.

Bağımsızlık dönemine kadar (1950 - 1991)
Turistlerin seyahatlerinin ve istirahatlerinin ilginç geçmesi için kamplarında bisiklet ve atlarla seferler ve geziler organize ediliyordu.
İkinci dünya savaşı yıllarında bütün SSCB'de olduğu gibi Azerbaycan'da da turizm seferleri faaliyeti durduruldu.
Savaştan sonraki yıllarda spor, ailevi ve çocuk turizmi geniş yer almaya başladı. 1950 - yılı Eylül ayında Bakü turist tabanı oluşturuldu. O zamanlar bu baza Nizami adına  parkda yerleştirildi.
Azerbaycan Turizm Gezileri idaresi 1962 - yılından Turizm üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı Konseyi, 1969 - yılından Turizm Gezileri üzere Azerbaycan Devlet  Konseyi adlandırıldı.
Bakü işçilerinin yaz tatilinin düzenlenmesi için 1962 yılından Nabranda (Xaçmaz bölgesi) Bakü turist veritabanı  gibi 150 kişilik "Sputnik" turist çadır kampı kuruldu. 1963 - yılında Bakü'de turist kulübü, Nabranda "Hazar" turist tabanı, 1965 - yılında Bakü'de iki yıl sonra Gence, Sumgayıtda, 1969 - yılında Naftalan ve Bakü'nün Merdekan kasabasında gezi ofisleri oluşturuldu.  1970 - yılında Zagatalada ve 1972 - yılında Şuşa'da turist üslerinin yeni tabanlı binaları, 1975 - yılında Gebelede Kafkasya ve Haçmaz ilçesi Nabran bölgesinde "Dostluk" turist kampı, aynı yıl Bakü'de "Karabağ" turist oteli kullanıma verildi. Az önce ise Xankendinde (1971) ve Mingeçevirde (1972) gezi ofisleri açıldı. Sonraki yıllarda ülkenin çeşitli bölgelerinde; Nahçıvan'da 1978 - yılında ilk turizm örgütü (seyahatler ve ekskursiyalar bürosu) oluşturuldu. 1970 - 1987 - yılları ülkede sosyal turizmin  gelişimi yüksek derecede kendisini göstermekte idi. Dış turizmin maddi - teknik altyapısını genişletme amacıyla 1973 - yılında Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nde en büyük otel kompleksi olan 1942 yerel Azerbaycan oteli kullanıma verildi.  1978 - yılında "İnturist" oteline bağlı 200 kişilik konforlu Moskova oteli da eklendi. 1929 - yılından başlayarak RTC ülkede temel turizm hareketinin merkezine dönüşmeye çeşitli şehirlerde dahil Bakü'de onun şubeleri oluşmaya başlamıştır. Turizm alanı ile uğraşan uzmanlara göre Azerbaycan turizmi en yüksek gelişme seviyesini 1987 – yılında elde etmiştir . 
Aynı yıl ülkeye yabancı ülkelerden 50, SSCB - nin çeşitli bölgelerinden ise 250 bine yakın turist gelmiştir. Ülkemize turist akımı güclendiyinden Lenkeran ve Mingeçevir şehirlerinde birer 300, Şuşa şehrinde 200 kişilik yeni turist otelleri inşaasına, Baküdeki Karabağ turist otelde ise yeniden çalışmalara başlanıldı.
1983 Azerbaycan Devleti turizmin gelişmesinde en akılda kalan devlet olmuştur. Aynı yıl dönemin SSCB Bakanlar Sovyet Başkanı Birinci Yardımcısı olan H. Aliyev'in önderliğinde onun yönetimi ile Hazar'ın Azerbaycan kıyılarında  önemli tatil bölgesinin oluşturulması konusunda karar verilmiştir. Bundan sonra Azerbaycan Devleti Bakanlar Sovetinin 1984 - yılı 2 Ekim tarihli 381 sayılı kararına göre Azerbaycan Devleti'nde 2000 - yılına kadar turizmin gelişim haritası kabul edilmiştir.
1988 - yılında Dağlık Karabağ Özerk İlinde ve çevresinde gelişen olaylar sonucunda Azerbaycan'a gelen iç ve dış turistlerin akımı hayli azalmıştır. Hankendi, Şuşa, Sumgayıt, sonra Bakü'de olağanüstü hal uygulaması, aslında cumhuriyetin bu bölgelerinde bir takım turizm örgütlerinin faaliyetlerinin dondurulmasına neden oldu. Ermeniler Azerbaycanlılara karşı gerçekleştirdikleri düşmanlık politikası Azerbaycan'a yüz binlerce mültecinin gelmesiyle sonuçlandı. 
Cumhuriyet hükümetinin kararı ile 1988 yılının Aralığında Ermenistan'dan kovulmuş Azeriler ülkenin turist alanlarinda yerleştirildi.

Bağımsızlıktan sonraki dönem
1990 yılının I döneminden itibaren Azerbaycan'da faaliyet gösteren  uluslararası turist güzergahları iptal edildi. Savaş ve sınırdaki olumsuzluklar  turizm sisteminde başka sorunların ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Örneğin, sendika sisteminde mevcut olan 10 turist veritabanı ikisi işgal altındaki topraklarda kalmış, kalan yerler ise yukarıda belirtilen gibi zorunlu göçmenler yerleştirilmiştir. 1991 - Eylül'ünde varolan dış turizm üzere kontrol iptal edildi, onun yerine ise Azerbaycan Devleti  Bakanlar Kurulu bünyesinde Dış Turizm Konseyi oluşturuldu. Sadece 90'lı yılların sonunda turizmin gelişme eğilimi ülkenin yüksek yasama aşamalarinda yer aldı.
Artık XXI yüzyılın başlangıcında Bakü'de, Gence'de, Nahçıvan'da ve ülkenin diğer şehirlerinde yabancı konukları kabul edebilen modern  oteller faaliyet gösteriyordu. Devletimizin bütün bölgelerini kapsayan 100'den fazla turizm firması yabancı turistlerin kabulü ve yerli nüfusa  hizmetvermekte idi, 149 otel resmi kayıttan geçmiştir. Aynı otellerde yerlerin genel miktarı 5000 'den fazladır. Turizm bölgelerinde modern düzey özel tedavi ve dinlenme merkezleri kullanıma verildi. Ülkemize gelen yabancı konukların sayısı 1 milyon kişiyi geçmiştir. 

Azerbaycan’ın turizm potansiyeli


Azerbaycan turizm endüstrisinin gelişimi için zengin alana sahiptir. Bu, her şeyden önce, onun çok  kulanışlı ekonomik-coğrafi konuma sahip olmasıdır. Azerbaycan iki dünya sivil kavşağında Transkafkasya ulaşım koridorunun ortasında bulunur, tüm Avrupa'yı Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile birleştiren hava ve deniz taşımacılığı, magistral otomobil ve ulaşım yolları buradan geçiyor.
86.6 bin kv. km arazisi ve 9 milyon nüfusu olan Azerbaycan Cumhuriyeti ender doğal-iklim karakterine sahip bir ülkedir. Yeryüzündeki 11 iklim tipinden (V.V.Keppene göre) 8'inin burada yaşandığı tespit edilmiştir.
Pazardüzü (4466 m), Şahdağ (4243 m), Babadağın (3629 m) yüksek zirveleri, Büyük Kafkasya'nın güney eteklerinden akan ırmaklar, birçok şelaleler, pırıl pırıl Gök-Göl, Maral göl, Gobustanın sert ve aynı zamanda manzaralı çamur volkanları, Lenkeranın ender korukları , Baku ve Nabran bölgesinin tedavi önemli narin kumlu çimerlikleri Azerbaycan'ın zengin turizm potansialinin önemli bir parçasıdır.
Azerbaycan'ın flora alemi kendisinin berraklığı ve rengarenk çeşitleri ile buraya teşrif buyuran turistleri kendine hayran bırakmıştır. Ülkede yetişen yaklaşık 4500 çeşit çiçekli bitkiler 125 destede, 920 cinste birleşiyor. Türlerin toplam sayısına göre, Azerbaycan'ın florası Kafkasya'nın diğer cumhuriyetlerine oranla hayli zengindir. Arazide rastlanan bitki türleri Kafkasya'da yetişen bitki türlerinin genel miktarının% 66 oranını teşkil eder. Son 13 milyon senede dünyada yaşanan toprak ve iklim değişikliklerine durgunluk getiren Eldar çamı sadece Azerbaycan'ın doğal ortamında korunup saklanmıştır.
Ülkemizin hayvanlar alemi de, oldukça çeşitlidir. Ülke  erazisnde 97 çeşit memeli, 357 tür kuş, 67 çeşit amfibii ve reptili, 1 çeşit yuvarlakağız, 97 çeşit balık, 15 binden fazla omurgasız hayvan türü bilinmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti "Kırmızı kitabı" na 108 hayvan türü de dahil olmak üzere 14 çeşit memeli, 36 tür kuş, 13 çeşit amfibi ve reptililer, 5 çeşit balık ve 40 çeşit böcek dahil edilmiştir. Bunlardan puanlı geyik, ceylan, muflon, Kafkasya dağ keçisi, bebir, ayı ve s. doğanın ender incileri gibi özellikle yaygındır.
Azerbaycan'da 1200 den fazla irili ufaklı nehir akıyor. Dağlardan akan birçok ırmaklar sesli gürültülü büyük şelaleler oluşturur. Dağlık yerlerde ve Arandakı mevcut göller, Azerbaycan toprağının asıl süsü ve bu göllerin en güzeli Gök-Göl ve Maral göldür. Hazar'ın suları ve ona yakın nehirlerde değerli uzunburun, lasos, altın balık türleri vardır. Ülkede çeşitli kimyasal katkılar içeren maden suyu kaynakları da vardır. Zenginliğine göre Azerbaycan toprağı "mineral sular müzesi" olarak adlandırılır. Dünyada tanınmış "Karlovi Vari" sularından hiç de geri kalmayan sıcak ve mineral kaynaklar-Kelbecer şehrinde kiİstisu, Nahçıvan Üzerk Devletindeki  Badamlı, Sirab, Vayxır mineral suları ülkeden çok çok uzaklarda yaygındır.
Bakü yarımadasındaki Surahanı ve Şıh, Deveçi bölgelerinde Galaaltı, Culfa illerinde Turşsu tedavi amaçlı  kullanılan mineral sulardır. Talış dağlarında, Büyük Kafkasya'nın güney ve kuzeydoğu yamaçlarında ise termal kaynaklar fazladır . Doğal çamurlar 100 yılı aşkın bir süredir, dayanıklılık-hareket aparatı, sinir sistemi ve diğer hastalıkların tedavisi için etkili şekilde kullanılır. Bunların arasında, Naftalan tedavileri petrolü özel bir yer tutmaktadır.
Azerbaycan'ı güneşli ülke adlandırıyorlar ve bu da tesadüfi değildir. Sene  içinde güneşli günlerin sayısına göre ülke İtalya, İspanya ve Yunanistan'la mukayese edilebilir. Azerbaycan arazisi boyu 825 km uzanan Hazar'ın deniz kıyılarının tümünün tatil bölgesine dönüşmesi için her türlü ön koşullar mevcuttur. Hazar Denizi'nin flora ve faunası ender türlerle zengindir. Öyle ki, diğer balıklardan farklı olan nerekimilerin(balık türüdür) yüzde 90nı bu denizde toplanmıştır
Abşeron yarımadasının Bakü çevresindeki dünyada eşsiz kumsal çimerlikleri turistler arasında geniş ün kazanmıştır. Aynı zamanda ülkenin kuzeydoğu kıyısında, Yalama-Kütahya bölgesi çimerlikleri (Bakü'den 220 km uzakta) doğrudan sahil Yakası'ndaki biten enli yapraklı ormanlar kendisinin sertliği ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Ülkemizde plaj sezonu Eylül sonuna kadar devam ediyor. Yazın suyun sıcaklığı +24 +26 C'ye ulaşıyor.
Ülkemiz  turizmin her alanında gelişmesi için daha kullanışlı bir yerdir Azerbaycan halkının samimiyeti, geleneksel misafirseverliğidir.
Azerbaycan zengin tarihe ve eski kültüre sahip ülkedir. Ülkemizin topraklarında 6 binden fazla tarihi mimari anıtlar mevcuttur. Onların çoğu Azerbaycan topraklarından geçen Büyük İpek Yolu boyunca eski kervan yollarının üzerinde yerleşmiştir ve halen de herkesi kendisine hayran bırakıyor . Bu abidelere örnek olarak, ilkel insanların Kobustan mağaralarındakı (Bakü'den 60 km batısında) kayaüstü resmlerini, İslam'a kadarki dönemin tören yapıları-ateşe tapma tapınaklarını, kulelerini, dağların zirvesindeki Arnavut kilselelerini ve ibadethaneleri, muhteşem kale duvarlarını ve özenle ayrıca geniş Karvansarayları, İslam kültürü döneminin büyük saraylarını, Memorial ayin ve diğer yapıları gösterilebilir. Ortaçağ döneminin Memorial yapıları İpek Yolu marşutunda magberelerle temsil edilmiştir. Bu dönem önemli anıtları bile gruplaştıra biliriz.

Veng baş kilisesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XI yüzyıl 
Bulunduğu adres: Yukarı Çaykent köyü 
Kayıt  numarası: 5011 
Şehir: Şemkir 

Hamam 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: 1910 yılı 
Bulunduğu adres: Şahağac köyü 
Kayıt numarası: 4126 
Şehir: Astara 

Babaratma türbesi 
Tipi: Arkeolojik 
Yüzyıl: Ortaçağ 
Bulunduğu adres: Babaratma köyünün yakınlarında 
Kayıt numarası: 6038 
Şehir: Şeki 

Sekiz türbe 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XIX yüzyıl 
Bulunduğu adres: Gazgulu köyü 
Kayıt numarası: 5184 
Şehir: Tovuz 

Alı Dede türbesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XIX yüzyıl 
Bulunduğu adres: Ağdam köyü 
Kayıt numarası: 5195 
Şehir: Tovuz 

Cavanşirin türbesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XIV yüzyıl 
Bulunduğu adres: Yazı düzü 
Kayıt numarası: 4706 
Şehir: Gubadlı 

Sultan Baba türbesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XIX yüzyıl 
Bulunduğu adres: Zeyve köyü 
Kayıt numarası: 4729 
Şehir: Laçın 

Baba Samet türbesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: Ortaçağ 
Bulunduğu adres: Rüdekenar köyü 
Kayıt numarası: 4905 
Şehir: Masallı şehri 

Balaxanı kalesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XIV yüzyıl 
Bulunduğu adres: Balahanı kasabası 
Kayıt numarası: 129 
Şehir: Bakü

Kale 
Tipi: Arkeolojik 
Yüzyıl: Ortaçağ 
Bulunduğu adres: Cebanı köyünden güneybatıda 
Kayıt numarası: 6027 
Şehir: Şamahı 

Kız Kalesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XVIII yüzyıl 
Bulunduğu adres: Düşük Seyfeli köyü 
Kayıt numarası: 5004 
Şehir: Şemkir 

Gaşgatepe kalesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XIX yüzyıl 
Bulunduğu adres: Mastex köyü 
Kayıt numarası: 5235 
Şehir: Zakatala 

Peri kalesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XV-XVI yüzyıllar 
Bulunduğu adres: Güllük köyü 
Kayıt numarası: 4559 
Şehir: Gax şehri 

Cavanşir kalesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XV yüzyıl 
Bulunduğu adres: Şıxlar köyü 
Kayıt numarası: 4595 
Şehir: Gobustan 

Xudat kalesi 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XVII yy 
Bulunduğu adres: Eski Xudat köyü 
Kayıt numarası: 4681 
Şehir: Gusar 


Kızıl kale 
Tipi: Arkeolojik 
Yüzyıl: Son tunç-ilk demir dönemi 
Bulunduğu adres: Çavdar köyü 
Kayıt numarası: 938 
Şehir: Celilabad 

Köroğlu Kalesi 
Tipi: Arkeolojik 
Yüzyıl: Son tunç-ilk demir dönemi 
Bulunduğu adres: Galakend köyü 
Kayıt numarası: 1030 
Şehir: Gedebey 

Eski kale 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: X-XIV yüzyıllar 
Bulunduğu adres: Nahçıvan şehri 
Kayıt numarası: 395 
Şehir: Nahçıvan 

Gence Kalesi ve duvarları 
Tipi: Mimarlık 
Yüzyıl: XV-XVI yüzyıllar 
Bulunduğu adres: Gence nehrinin sağ sahili 
Kayıt numarası: 181 
Şehir: Gence 

TARİH VE KÜLTÜR Abideleri

Bakü 
"İçeri Şehir" - Bakü Devlet tarih mimarlık korusu 
"Kobustan" - Bakü Devlet tarih-etnografik korusu 
"Kale" - Bakü Devlet tarih-etnografik korusu 
"Nardaran" - Bakü Devlet tarihi mimarlık korusu 
"Yuvarlak Kale" (1232-1233) - Bakü, Merdekan köyü 
"Dikdörtgen Kale" (XII yy) - Bakü, Merdekan köyü 
"Ramanı Kalesi" (XIV yüzyıl) - Bakü, Ramanı köyü 
"Ateşgah" (XVIII yy) - Bakü, Surahanı köyü 

Kobustan 
Kobustan Devlet Koruğu 

Şamahı 
Cuma Camii 
Buğurt kalesi 
Gülüstan kalesi 
Şahihendan türbesi 
Pirmerdekan türbesi 
Şamahı astrofizik rasathanesi 
Yedi kümbez türbesi 
Kelehane türbesi - HVII yüzyılda inşa edilmiştir. 
Koşa çeşme - HIH yüzyıl (1912 yılı). 
Köprü - 1826 yılı. 
Cami - XIX yüzyıl, Şifalı köyü. 
Cami - 1892 yılı, Demirci köyü. 

Gence 
Gence, Cuma Camii (1606 yıl) 
"Kervan-Saray Uğurlu Han" (XVIII yy) 
Alban Camii (XVIII yy) 
"Kervan-Saray Şah Abbas" (XVIII yy) 
Gence Devlet tarih-kültür koruğu 

Gökgöl 
Aşıglı - Hacıkend - Gökgöl güzergahı üzere Mariya Kilisesi'nin ziyareti. 
Topalhesenli - Zurnabad - Şehriyar güzergahı üzere beyaz köprü (XII yy)
Tunç ve demir devirlerine ait kurganlar. 
Köşcü - Üçbulag (güzergahın uzunluğu 9 km). 
Kuşgara - Balçılı. Güzergahın uzunluğu 15 km. Balçılı köyünde eski kule.

Kazak 
Kazak, Taş Salahlı köyü, Alban Kilisesi 
"Şeker kale", tapınağı (XX yüzyıl) 
Kazak, Hanlıg köyü, "Didvan kalesi" (VI-VII yüzyıllar) 
Kazak Devlet tarih kültür koruğu "Avey" 

İsmayıllı
Ismayıllı, Lağıc köyü, Devlet Tarih-Mimarlık Koruğu
Ismayıllı, Basgal köyü, Devlet Tarih-Kültür Koruğu

Kebele
Eski Kebele şehri, selbir kale
Kebele, Hezre köyü (XV-XVI yüzyıllar)
Kebele, ÇuxurKebele köyü, Devlet tarih-kültür koruğu

Şeki
Şeki, Kiş köyü, "Gelersen-Görürsün" (XV yüzyıl)
Şeki, Devlet tarih-mimarlık korusu "Yukarı - Baş" ("Şeki Han Sarayı" (1796), "Yukarı Karvan-Saray" binası)

Gah
Cami (XVI yy)
Şamil Kalesi
56 mimarlık abidesi
10 arkeolojik abidesi
"İlisu" doğa koruğu

Zagatala
Zagatala, Car köyü, cami (XVII yüzyıl)
Zagatala, Devlet tarih-mimarlık koruğu

Balaken
Balaken, minareli cami (XVII-XIX yüzyıllar)

Kobustan
Kobustan, Mereze köyü "Diri baba" türbesi (1402 yıl)

Salyan
"Ağahüseyn Camii" (XIX yüzyıl)

Masallı
Masallı, Gızılağac köyü, cami (XIX yüzyıl)
Masallı, Erkivan köyü, Erkivan Kalesi (IX yüzyıl)

Astara
Astara şehri, cami (XIX yüzyıl)

Lenkaran
Kalenin kalıntıları (IX yüzyıl)
Rus Kilisesi
Böyük Pazar Camii (IX yüzyıl)

Sumgayıt 
Corat Camii (XVII yüzyıl) 
Cami (XIX yüzyıl) 
Eski hamam (XVI yy) 

Şabran 
Şabran bölgesi "Çirak kalesi" (ortaçağ) 
Şabran bölgesi "Şabran kalesinin" kalıntıları (V-VI yy) 

Guba 
Guba "Sekine Hanım'ın Camii" (1854 yıl) 
Guba, hamam (XIX yüzyıl) 
Sinagoglar (VI yüzyıl) 

Kusar 
Kusar güzergahı üç yöne: 
1.Kusar - Lâzâ yönü. Izcilik tutkunlarının Şahdağ turu. 
2.Kusar - Sudur yönü. Həzrə köyünde Şeyh Cüneyd'in makberesinin ziyareti (1544 yıl) 
3.Kusar - Qazanbulak yönü. Bu marşrutda en ilginç nesne «Əlistan baba» fıstık ormanı. 

Haçmaz 
Alban Kilisesi (XIX yüzyıl) 
Cami (XVIII yy) 
Şəhərgah şehir yeri (ortaçağ) 

Nahçıvan
Yusuf Küseyir oğlu türbesi (1161-1162)
Mümine Hatun türbesi (1186-1187)
Eski Nahçıvan Şehrinin yıkıntıları 
Nahçıvan Hanlar Sarayı
Nahçıvan Ashabi Kehf

 
Şerur
Garabağlar Tarih Mimarlık Kompleksi (XII-XIV)
Garabulag nekropolu

Ordubat
Ordubat Tarihi-Kültür Köskü (XV-XIX)
Medrese (XVIII)
Cuma Camii (XVII)

MÜZELER

Bakü 
Azerbaycan Devlet Sanat Müzesi 
Azerbaycan halıları ve Uygulama Sanat Devlet müzesi 
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" 
"Ateşgah" 
Kız Kalesi 
Azerbaycan'ın Bağımsızlığı Müzesi 
Azerbaycan Müzik Kültürünün Devlet müzesi 
Kategoriler: 
-Niyazi'nin hatıra müzesi 
-V.Mustafazadenin hatıra müzesi 
Azerbaycan Devlet tarih ve din müzesi 

Kürdemir 
Kürdemir diyarşünaslıg müzesi 

Yevlah 
Yevlah tarih-diyarşünaslıg müzesi. 

Gence 
Gence diyarşünaslıg müzesi 
Gökgöl Devlet Goruğu 

Kazah 
Kazah diyarşünaslıg müzesi 

İsmayıllı
İsmayıllı tarihi etnoloji müzesi

Kebele
Kebele tarihi etnoloji müzesi
Kategoriler:
İ.Gutgaşenlinin ev-müzesi
Şehitlerin hatıra müzesi

Şeki
Şeki tarihI-etnoloji müzesi
Şeki Uygulama Sanat Müzesi

Zagatala
Zagatala tarihi-etnoloji müzesi 

Salyan
Salyan tarih-diyarşünaslıg müzesi
Şirvan Devlet koruğu

Masallı
Masallı diyarşünaslıg müzesi (Xişkedere köyü)
Gızılağac Devlet koruğu

Lenkaran
Lenkaran etnoloji müzesi
Lerik etnoloji müzesi
Uzunömürlüler müzesi

Astara
Astara etnoloji müzesi

Sumgayıt 
Sumgayıt etnoloji müzesi 

Şabran 
Şabran etnoloji müzesi 

Haçmaz 
Haçmaz etnoloji müzesi 
Milli sanat müzesi 

Guba 
Guba etnoloji müzesi 

Kusar 
Kusar etnoloji müzesi 

Haçmaz 
Etnoloji müzesi 
Milli sanat müzesi 
Savaş kahramanlıkları müzesi 

Nahçıvan
Nahçıvan  Devlet Tarih Müzesi
Nahçıvan Halça Müzesi

Kengerli
Kengerli tarihi-etnoloji müzesi

Şerur
Şerur tarihi-etnoloji müzesi

Culfa
Cilfa tarihi-etnoloji müzesi

Sederek
Sederek tarihi-etnoloji müzesi

Babek
Babek tarihi-etnoloji müzesi
Copyright © 2010 - 2013 Tüm hakları saklıdır. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği